Hipoteca Inversa

 

El beneficiari no cedeix cap dret sobre el pis, sinó que conserva la propietat i constitueix una hipoteca amb l’entitat financera col·laboradora, la qual serà l’encarregada d’abonar la renda mensual.

 

El préstec hipotecari es concedeix sobre un percentatge de el valor de l’immoble, sense quotes mensuals ni terminis d’amortització. Aquesta operació permet el rescat de l’immoble per part dels hereus, abonant les quantitats que el banc ha anat deixant al beneficiari, a més dels interessos corresponents en aquest moment. Totes les despeses derivades de l’operació, així com les despeses de la comunitat i de l’impost de béns immobles, continuaran a càrrec de beneficiari.

 

L’any 2006 amb l’aparició de les primeres entitats bancàries oferint la Hipoteca Inversa, Gestió Vitalici Vivenda no va trigar a estudiar el producte i distribuir la que millors prestacions i garanties oferia. Aviat vam signar un contracte de col·laboració amb l’entitat BBVA.

 

Des de llavors estem comercialitzant aquest producte amb la mateixa vocació de servei de sempre, oferint claredat i dedicació.

 

Les hipoteques Inverses estan regulades per la modificació de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació dels préstecs hipotecaris.

A hores d’ara, la comercialització de la Hipoteca Inversa es troba suspesa.Actualment oferim únicament el producte de la Renda Vitalícia Immobiliària amb totes les seves variants. El Departament Tècnic de Gestió Vitalici Vivenda continua en contacte amb diferents entitats financeres. En el moment en què Gestió Vitalici Vivenda consideri que la Hipoteca Inversa ofereix unes millors condicions tornarem a oferir-la als nostres clients.