Avís Legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Gestió Vitalici Vivenda SL (en endavant Gestió Vitalici Vivenda), amb domicili a aquests efectes en Avinguda Diagonal 468 6A 08006 Barcelona número de CIF: CIF B61593208. Correu electrònic de contacte: info@gvv.es del lloc web.  

 1. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de Gestió Vitalici Vivenda atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 1. ÚS DEL PORTAL

https://gvv.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Gestió Vitalici Vivenda o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de l’portal. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Gestió Vitalici Vivenda no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. 

 1. Protecció de dades

Gestió Vitalici Vivenda informa els usuaris que les dades personals recollides a través dels formularis del web, seran tractades amb la finalitat de poder respondre a les sol·licituds i / o serveis que ens demani i informar-lo dels mateixos.

Les seves dades seran objecte de tractament per atendre i donar resposta a el motiu de la seva sol·licitud, i durant els terminis de prescripció de les obligacions nascudes de l’tractament.

Els Usuaris tenen reconeguts els drets que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les quals podran ser exercitats mitjançant la remissió a Gestió Vitalici Vivenda d’una comunicació postal amb la ref. “Protecció de Dades” a el domicili que figura en l’encapçalament, incloent còpia del seu DNI / passaport, especificant el dret o drets el exercici sol·licita.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Gestió Vitalici Vivenda per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Gestió Vitalici Vivenda o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Gestió Vitalici Vivenda. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Gestió Vitalici Vivenda. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Gestió Vitalici Vivenda.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Gestió Vitalici Vivenda no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 1. MODIFICACIONS

Gestió Vitalici Vivenda es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 1. ENLLAÇOS

En el cas que en https://gvv.es es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Gestió Vitalici Vivenda no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Gestió Vitalici Vivenda assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.  

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

Gestió Vitalici Vivenda es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 1. GENERALITATS

Gestió Vitalici Vivenda perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Gestió Vitalici Vivenda podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Gestió Vitalici Vivenda i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona