Altres solucions

Gestió Vitalici Vivenda ofereix des de 1998, solucions a persones majors de 65 anys que, sent propietàries d’un immoble, vulguin beneficiar-se en vida del seu pis, incrementar els seus ingressos i millorar la seva qualitat de vida.

Amb la important evolució del volum d’operacions realitzades, a principis de segle XXI, Gestió Vitalici Vivenda va observar com a alguns dels nostres clients interessats a aconseguir nous ingressos no els podíem ajudar perquè tenien particularitats diferents.

A partir d’aquesta observació, vam començar a treballar per oferir solucions a aquestes persones que fins aquell moment no podíem atendre. A mitjans de 2003, Gestió Vitalici Vivenda, després d’un període d’estudi necessari i d’una minuciosa selecció, llança una sèrie de productes especials per atendre aquestes particularitats, actuant directament els professionals de l’empresa o dirigint als millors especialistes.

Renda Vitalícia Residencial

Destinada a aquelles persones que decideixen deixar el seu habitatge, normalment per anar a una residència de la tercera edat.

En aquest cas, el beneficiari transmet la plena propietat i obtindrà una renda superior i garantida.

El beneficiari evita tot el tràmit de la venda convencional: selecció d’agència, visites a l’immoble, negociacions amb el comprador i l’agència immobiliària, contractes privats d’arres, esperes en la concessió de finançament, etc.

A més, Gestió Vitalici Vivenda facilita i anticipa totes les despeses que, per costum, van a càrrec del venedor com les despeses de cancel·lacions registrals de deutes anteriors o la plusvàlua municipal.

En resum, amb Gestió Vitalici Vivenda, en el termini d’un mes, el beneficiari estarà cobrant la Renda Vitalícia de forma àgil, senzilla i segura.

Immobles en lloguer

Destinat a propietaris de pisos, locals llogats o pendents de llogar que vulguin optimitzar els beneficis d’aquesta propietat immobiliària:

Transmetent la nua propietat: el beneficiari continua percebent els ingressos del lloguer i a més rebrà una Renda Vitalícia Immobiliària.

Transmetent la plena propietat: el beneficiari, a part d’augmentar la seva renda, s’allibera de la gestió del lloguer.

 

Deutes i càrregues

Solucions per a aquells que tinguin deutes personals o càrregues hipotecàries de les quals es vulguin alliberar.

Funciona com la Renda Vitalícia Immobiliària, de la qual s’haurà de descomptar el valor del deute. Per tant, aquells que tinguin una diferència positiva, a més de cancel·lar el deute, han de percebre una renda vitalícia mensual. Gestió Vitalici Vivenda s’encarrega de la gestió integral de la cancel·lació dels deutes.

Herències

Sovint, ens trobem que hi ha persones interessades a contractar una Renda Vitalícia immobiliària, però que l’immoble on viuen no està registrat al seu nom i segueix a nom del cònjuge mort o altres familiars.
Gestió Vitalici Vivenda s’encarrega de la gestió de forma gratuïta.

Té alguna pregunta?