Altres solucions

Solucions a la teva mida

Renda Vitalícia Residencial

Destinada a aquelles persones que decideixen deixar el seu habitatge, normalment per a anar a una residència de la tercera edat. En aquest cas, el beneficiari transmet la plena propietat i obtindrà una renda superior i garantida.
El beneficiari evita tot el tràmit de la venda convencional: selecció d'agència, visites a l'immoble, negociacions amb el comprador i l'agència immobiliària, contractes privats d'arres, esperes en la concessió de finançament, etc.
A més, Gestió Vitalici Vivenda facilita i anticipa totes les despeses que, per costum, van a càrrec del venedor, com les despeses de cancel·lacions registrals de deutes anteriors o la plusvàlua municipal.
En resum, amb Gestió Vitalici Vivenda, en el termini d'un mes, el beneficiari estarà cobrant la Renda Vitalícia de manera àgil, senzilla i segura.

Immobles en lloguer

Destinat a propietaris de pisos, locals llogats o pendents de llogar que vulguin optimitzar els beneficis d'aquesta propietat immobiliària:

  • Transmetent la nua propietat. El beneficiari continua percebent els ingressos del lloguer i, a més, rebrà una Renda Vitalícia Immobiliària.
  • Transmetent la plena propietat. El beneficiari, a part d'augmentar la seva renda, s'allibera de la gestió del lloguer.

Deutes i càrregues

Solucions per a aquells que tinguin deutes personals o càrregues hipotecàries de les quals es vulguin alliberar.
Funciona com la Renda Vitalícia Immobiliària, de la qual s'haurà de descomptar el valor del deute. Per tant, aquells que tinguin una diferència positiva, a més de cancel·lar el deute, percebran una renda vitalícia mensual. Gestió Vitalici Vivenda s'encarrega de la gestió integral de la cancel·lació dels deutes.

Herències

Sovint, ens trobem amb persones interessades a contractar una Renda Vitalícia Inmobilaria que no tenen l'immoble registrat al seu nom o que segueix a nom del cònjuge mort o d'altres familiars. Gestió Vitalici Vivenda s'encarrega de la gestió de manera gratuïta.